Dla 500 tysięcy ludzi LA FUENTE w dosłownym tego słowa znaczeniu to ŹRÓDŁO & a czym La Fuente może być dla Ciebie?

La Fuente Consulting to źródło z którego zaczerpnąć możesz:

  • fachową pomoc, świeże pomysły, sprawdzone rozwiązania oraz wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia, realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
  • usługę ewaluacji projektów, która jest obowiązkowym elementem zarządzania projektami unijnymi oraz narzędziem wykorzystywanym w ocenie efektów pracy każdej organizacji lub instytucji pracującej metodą projektu,
  • szkolenia w obszarze pozyskiwania środków finansowych dla realizacji projektów unijnych oraz rozwoju kapitału ludzkiego,
  • kompletny serwis inwestycyjny: od poszukiwania nieruchomości, jej wyceny, projektu, realizacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

La fuente dzieli się z Państwem wiedzą, umiejętnościami a przede wszystkim pasją i zaangażowaniem. Dobrana w odpowiednich proporcjach mieszanka wymienionych składników to przepis gwarantujący efektywną i skuteczną współpracę.

Swoja przygodę z funduszami La Fuente Consulting rozpoczęła w 2005 roku czyli patrząc z unijnej perspektywy jeszcze w poprzednim okresie programowania (2004 2006). Dodatkowo obsługa inwestycyjna stanowi uzupełnienie głównego obszaru działalności przy realizacji projektów inwestycyjnych. W okresie działalności udało nam się skupić wokół firmy grono specjalistek i specjalistów, dla których powyższe obszary tematyczne nie kryją już żadnych tajemnic i którzy chętnie podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem.

Aktualności